W związku z dynamicznym rozwojem firmy Grafik Studio (rozszerzenie kierunku działalności – fotografia, nowe rynki zbytu: Rosja, Chiny) – PILNIE poszukuję pracownika na stanowisko:

Kierownik Biura (asystent/ka)

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe
  • znajomość jęz. angielskiego
  • komunikatywność

Miesięczny okres próbny.

Wysokie zarobki.

Kontakt:

Paweł

691 079 691

Eng

Due to the dynamic development of Grafik Studio (expansion of the business – photography, new markets: Russia, China) – I am URGENTLY looking for an employee for the position:

Office Manager (assistant)

Requirements:

  • higher education
  • knowledge of English English
  • communication skills

Monthly trial period.

High salary!

contact:

Paweł

691 079 691