Skip to main content

Pius X

Strona o św. Papieżu, Piusie X

Biogra fia, encykliki, zdjęcia, wersja wielojęzyczna

Link do strony -

http://piusx.pl/

Portfolio Embed
https://www.youtube.com/watch?v=9buk64HkEfY&list=